Homewares

Filters
Poppy Cushion Pond

Poppy Cushion Pond

$260

Wool Blend / 62 x 62cm / Pond
Palmer Cushion Calippo

Palmer Cushion Calippo

$285

Cushion / 36 x 100cm 36 x 100cm / Calippo
Palmer Cushion Rock Melon

Palmer Cushion Rock Melon

$285

Cushion / 36 x 100cm 36 x 100cm / Rock Melon
Palmer Flanged Cushion Calippo

Palmer Flanged Cushion Calippo

$260

Cushion / 40 x 60cm 40 x 60cm / Calippo
Jardan Homewares Palmer Cushion Rockmelon Linen Cushion Flanged Edge

Palmer Flanged Cushion Rock Melon

$260

Cushion / 40 x 60cm 40 x 60cm / Rock Melon
Jardan and Natalie Rosin Sleigh Dish Handmade Ceramic Soap Dish

Sleigh Dish Blue Gloss

$80

Ceramic / 16 x 7.5 x 4 cm / Blue Gloss